Bàn Thờ – BT 12

Bàn Thờ với tượng các Đấng bằng gỗ pơmu được đặt trên bàn thờ mộc chạm khắc hoa văn đơn giản.

Chi tiết bàn Thờ:

  • Chúa chịu nạn, gỗ pơmu, cao 45cm
  • Thánh Giá, gỗ căm xe, dài ~75cm
  • Mẹ Vô Nhiễm, gỗ pơmu, cao 45cm
  • Thánh Giuse Thợ, gỗ pơmu, cao 45cm
  • Bàn Thờ mộc, chiều ngang 81cm.
  • Phối tổng thể: chiều cao Bàn Thờ 90 – 100cm, rộng 81cm