Mẹ Fatima – MF 01
Mẹ Fatima – MF 01

Mẹ Fatima

—————-

Mừng kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima – Bồ Đào Nha (1917-2017)

————————
“Not only by hand, But also with heart”
Không chỉ bằng đôi bàn tay, mà còn với cả tấm lòng.
—Thienanart—

5.00 trên 5
Đọc tiếp