Bàn Thờ – BT 11

Bàn Thờ Mẹ Vô Nhiễm 60cm của Thiên Ân

Bộ phối với mẫu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Giuse Đấng Công Chính cao 60cm, là bộ bàn Thờ treo tường phù hợp với không gian thoáng, trần từ 2m8 trở lên.

Chi tiết:

  • Chúa chịu nạn, gỗ pơmu, cao 55cm
  • Thánh Giá, gỗ căm xe, dài khoảng 100cm
  • Mẹ Vô Nhiễm, gỗ pơmu, cao 60cm
  • Thánh Giuse, gỗ pơmu, cao 60cm
  • Chân đế bàn Thờ đa dạng mẫu mã
  • Bộ bàn Thờ có chiều cao khoảng 140cm, chiều rộng khoảng 100cm