Người Công Giáo có cần làm phép nhà khi về nhà mới ?

 

Đức tin người Kitô hữu dạy rằng: tất cả mọi sự con người có được đều nhờ bởi Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa, nên khi dọn đến ở nơi đâu, người tín hữu đều cầu xin Thiên Chúa hiện diện và chúc lành cho nơi đó. Bởi Chúa hiện diện ở đâu thì ở đây có được sự bình an.

Với niềm tin đó, người Công Giáo có thói lệ mời Linh mục đến làm phép nhà cho ngôi nhà mới để xin Chúa chúc lành cho nơi gia đình cư ngụ và qua sự chúc lành đó gia đình được bình an, nhất là xác tín rằng, nơi đó có Chúa luôn hiện diện.

Nghi thức làm phép nhà rất đơn giản, không có cử hành Thánh lễ, hay là tẩy uế gì cả. Hai vợ chồng có thể xin lễ bình an cho gia đình. Việc xin lễ này sẽ được linh mục thực hiện trong Thánh Lễ được cử hành tại Nhà thờ.

Tác giả Thánh vịnh 121 đã minh xác:

Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Và cũng chính là niềm tín thác của người Công giáo vào Thiên Chúa, là Cha đầy yêu thương.

Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *