Tác Phẩm Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo ( Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời )  – Chúa Giêsu Kitô hạ sinh làm người nhờ cung lòng của Đức Maria, các tầng trời mở ra, Thiên Thần cùng con người hòa vang một bài ca chúc tụng kỳ công của Thiên Chúa uy quyền toàn năng !

  • Kích thước: D=120cm
  • Gỗ xà cừ nguyên khối